Kontaktuppgifter

Föreningens styrelse

Ordförande
Nylander Mikaela

Sekreterare
Palmqvist Birgitta

Styrelsemedlemmar
Sund Kirsti
Tuomala Liisa
Törnroos Jenny

Kontaktuppgifter

E-mail:
alva@alvaforsius.fi

Tel:
0400 690 225 (Sekreterare)

Bank: Aktia Borgå
IBAN: FI3740500010104041