Barnabördsanstalt

Synnytyslaitos eli LapsenpäästölaitosAlva Forsius var en mycket socialt inriktad person som bland annat arbetade för kvinnors rösträtt och jämställdhet. Alva grundade den första privata barnabördsanstalten i Borgå, som öppnades 1.6.1899 då med fem platser i hyrda utrymmen på Adolfssons gård. BB stöddes bla. av Borgå stad, Sparbanken och av utskänkningsbolaget.

Utrymmena visade sig bli för små, och Alva ville ha egna, större utrymmen för BB. Hon fick mark för ändamålet på Jonasbacken, kv. 55 nr. 3 och 4 i stadens nya område. (Den stora, röda träbyggnaden mitt emot simhallen idag).

Grundsten lades 11.7.1901 kl. 11.00. Pastor L. Kjäldström höll ett tal i vilket han bad om välsignelse för projektet. (Borgå nya tidning 12.7.1901).

Barnabördsanstalten öppnades 1902, då med 12 platser.